ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.pl
Zgodnie z harmonogramem rekrutacji listy kandydatów zakwalifikowanych zostały wywieszone na tablicy informacyjnej w budynku szkoły. W elektronicznym systemie rekrutacji informacja będzie dostępna 15 lipca po godz. 16.00.

Kandydaci zakwalifikowani dostarczają do szkoły w dniach 18 do 25 lipca w godz. 9.00 - 16.00 następujące dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • wypełniony kwestionariusz wraz z wolą podjęcia nauki w naszej szkole oraz oświadczeniem o ochronie danych osobowych
  • karta zdrowia ucznia
  • dwie fotografie

Przypominamy, że złożenie dokumentów w terminie jest warunkiem umieszczenia kandydata na liście przyjętych do szkoły w dn. 26 lipca  2016.

Kwestionariusz


1553.jpg

Aktualności: Przed nami

Zakończenie roku szkolnego - 24.06.2016... Czytaj dalej

Rok szkolny 2015/2016 za nami! Uroczystość zakończenia rozpoczęła msza św. w kościele p.w. Matki Bożej z Lourdes. Następnie na sali gimnastycznej podsumowany został mijający rok szkolny. Szczególne gratulacje odebrali uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz uczniowie ze średnią ocen powyżej 4,5 - ich wysiłek został nagrodzony stypendium szkolnym. NajwEgzaminy poprawkowe - termin sierpniowy... Czytaj dalej

Informujemy, że egzaminy poprawkowe odbędą się według harmonogramu podanego poniżej: data godzina przedmiot klasy


Brzydkie oblicze sztuki - 21.06.2016... Czytaj dalej

Na zakończenie edukacji humanistycznej w tym roku szkolnym klasa I P uczestniczyła w lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym, na której podjęta została próba odpowiedzi na pytania czym jest brzydota w sztuce i dlaczego artyści deformują rzeczywistość ukazując jej brzydkie oblicze. Omówione zostały dzieła sztuki z różnych epok: pieta, Chrystus ukrzyżo


VI Piknik u Marszałka - 18.06.2016... Czytaj dalej

Po raz szósty gościliśmy Mieszkańców Pragi na VI Pikniku u Marszałka. Niewątpliwie największą atrakcją tegorocznej imprezy był pokaz musztry kawaleryjskiej w wykonaniu kawalerzystów z Federacji Kawalerii Ochotniczej. Z ułańską fantazją prezentowali szyki  bojowe, władanie bronią białą oraz niemal akrobatyczne popisy wsiadania na konia i zsiadania z niego. Publiczno


Sztuka w kontekście. Sienkiewicz - Matejko - 17.06.2016... Czytaj dalej

Uczniowie klasy 1 WL uczestniczyli w zajęciach w Muzeum Narodowym pod hasłem: Sztuka w kontekście. Sienkiewicz - Matejko. Warsztaty interpretacji dzieła. Zajęcia poprowadziła Kustosz Muzeum Narodowego Pani Bożena Pysiewicz, poza tym teksty Sienkiewicza czytał wcielający się w postać pisarza aktor. Część warsztatowa wspomagała Pani Maria Rejf z Fundacji ART. Ponad dwugodzinne zajęcia pozwoliły młodzieży nieco inaczej s


Szkolenie w 2 Pułku Saperów - 14.06.2016... Czytaj dalej

Klasa I P wzięła udział w szkoleniu inżynieryjno-saperskim na terenie J W – 2 Pułku Saperów w Kazuniu Nowym. Zajęcia zostały podzielone na dwie części. Część pierwsza to szkolenie inżynieryjno–saperskie, w czasie którego uczyliśmy się maskować ludzi, rozbrajaliśmy miny, kopaliśmy okopy i zbijaliśmy kozły. Najbardziej ekscytujące było dla nas wysadzanie konstrukFacebook

Gdzie jesteśmy?