ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOŚCI:

5 czerwca - uroczystość 70-lecia Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce na Zamku Królewskim w Warszawie >> Powrót <<

Delegacja uczniów i nauczycieli LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na zaproszenie Instytutu Józefa Piłsudskiego Ameryce wzięła udział w uroczystych obchodach 70-lecia istnienia tej placówki. Wydarzeniu temu patronował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Bogdan Zdrojewski. Podzielone na dwie części spotkanie odbyło się Sali Ansamblowej Zamku Królewskiego oraz w siedzibie Wspólnoty Polskiej przy Krakowskim Przedmieściu. Wśród zaproszonych gości byli także Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Minister Longin Komołowski, oraz wybitni przedstawiciele świata nauki, kultury i sztuki.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył Panią Iwonę Drąg - Korga, dyrektora wykonawczego Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, w uznaniu dla jej wieloletniej pracy na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. Dzięki zaprezentowanemu filmowi dokumentalnemu, wszyscy zaproszeni na galę,  mogli zapoznać się z działalnością Instytutu.

Podczas uroczystości wręczono także nagrody Instytutu. Otrzymali je:

- prof. Andrzej Chojnowski - za badania nad najnowszą historią Polski - Wacław Jędrzejewicz History Medal
- prof. Mieczysław Mąkosza - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii organicznej - Marie Skłodowska-Curie Science Medal
- Zbigniew Gluza -  redaktor i twórca KARTY  - Joseph Conrad Literature Medal
- Anna Seniuk - za wybitną pracę aktorską i reżyserską -  Ignacy Paderewski Arts and Music Medal
Medalami  Merentibus, za szczególne zasługi dla rozwoju i działalności Instytutu  Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wyróżniono Jacka  Milera, dyr.  Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Bibliotekę Narodową, Instytut Pamięci Narodowej.

Dla zaproszonych gości wystąpił z recitalem utalentowany młody pianista Tomasz Ritter.

W części drugiej w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Polska wygłoszone zostały wykłady poświęcone współzałożycielowi Instytutu Piłsudskiego w Ameryce prof. Wacławowi Jędrzejewiczowi oraz 70 – leciu działalności tej placówki, a przede wszystkim bardzo bogatym zbiorom dokumentalnym biblioteki Instytutu oraz pracom związanym z ich digitalizacją.

Nasza szkoła podjęła współpracę z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce w czasie organizacji Dzielnicowego Konkursu poświęconego Marszałkowi. Czujemy się wyróżnieni zaproszeniem Instytutu i składamy serdeczne gratulacje z okazji pięknego jubileuszu.
Facebook

Gdzie jesteśmy?